top of page

Infinitif - Mogas Svea - Tap In
Valack född 2020


Uppfödare: Stall Svea Spånga HB
Ägare: Stall Svea Spånga HB
Skötare: Lovisa Gustafsson

bottom of page