181204

En häst till start på Solvalla. Bjässen Tinto Tatoo kördes idag av Torbjörn Jansson. Låg som första häst utvändigt i ett utdraget fält när galoppen kom efter knappt 1000 meter körda. Bryt ihop och kom igen!


#TintoTatoo