200623

En häst till start på Solvalla, det handlade om Dory Hall som tillsammans med Mika Fors startade i dagens andra lopp. Inledde invändigt för att sedan smyga ut i tredje utvändigt. Kunde inte riktigt följa med fältet när tempot skruvades upp. Följde med i skymundan som första häst utanför prisplacering. Tiden över mål blev 1.16,4a/2140 vilket dock är en ordentlig rekordsänkning.


#DoryHall